Herroepingsrecht

MODEL FORMULIER HERROEPINGSRECHT KAN JE HIER DOWNLOADEN


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aflevering
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons The Pepperfarm Sluis Hans Wiegelplein 5  4524AZ te Sluis via een ondubbelzinnige verklaring bv. schriftelijk per post aan ons adres of via e-mail naar info@proprint.shop op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

UITZONDERINGEN:

 – Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op consumentenaankopen, zakelijke klanten kunnen hier geen gebruik van maken.

 – Artikelen die wij voor u drukken of fabriceren (dus geen kant en klaar artikelen) zijn uitgesloten van herroepingsrecht.

– Artikelen die verzegeld zijn zoals USB sticks en andere data dragers worden niet teruggenomen als de verzegeling is verbroken.

– Artikelen die door hygiëne maatregelen niet kunnen worden teruggenomen, hieronder vallen o.a. LED mondkapjes.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons The Pepperfarm Sluis Hans Wiegelplein 5  4524AZ te Sluis terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen te verstreken

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Het retour adres is:

The Pepperfarm Sluis
Hans Wiegelplein 5
4524AZ  Sluis
Nederland